Staf Pengajar Prodi Ilmu Komputer Unhas

 

Dosen

 

No.  Nama Jabatan Email
1 Dr. Diaraya, M.Ak Lektor Kepala dia_raya@yahoo.com
2 Dr. Armin Lawi, M.Eng Lektor Kepala arminlawi@gmail.com
3 Dr. Loeky Haryanto, M.Si Lektor Kepala hloeky@yahoo.co.id
4 Dr. Hendra, M.Kom Lektor hmesra@gmail.com
5 Drs. Muhammad Hasbi, M.Sc Lektor muhhasbi@yahoo.com
6 Andi Galsan Mahie, S.Si, M.Si Lektor andigalsan@gmail.com
7 Andi Muhammad Anwar , S. Si., M. Si. andimuhammadanwar@gmail.com
8 Supri Bin Hj Amir, S.Si, M.Eng supriamir@ymail.com
9 Edy Saputra R, S.Si, M.Si edysaputra@gmail.com
10 Rozalina Amran, S.T, M.Eng rozalina@gmail.com
11 Nur hilal Syahrir, S.Si, M.Si rozalina@gmail.com

 

Tenaga Didik

 

No.  Nama Jabatan Email
1 Iswan Ano Staf Administrasi iswan@gmail.com
2 Nur Aminah, S. E. Staf Administrasi inna@gmail.com